Termeni si Conditii NewsMag.ro

Acești Termeni guvernează

 • utilizarea acestui site web și,
 • orice alt Acord sau relație juridică legată cu Proprietarul

într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic. Cuvintele cu majuscule sunt definite în secțiunea dedicată relevantă a acestui document.

Utilizatorul trebuie să citească cu atenție acest document.

Acest site web este furnizat de:

SEO Marketing Solutions SRL, Cameliei 12, Ploiesti, Prahova – 100178, Romania

E-mail de contact al proprietarului: [email protected]

Ce ar trebui să știe Utilizatorul dintr-o privire

 • Acest site web utilizează reînnoirea automată pentru abonamentele la produse. Informații despre a) perioada de reînnoire, b) detaliile de reziliere și c) notificarea de reziliere pot fi găsite în secțiunea relevantă a acestor Termeni.
 • Dreptul de retragere se aplică numai consumatorilor europeni. Dreptul de retragere, denumit și drept de anulare în Marea Britanie, este denumit în mod constant „dreptul de retragere” în acest document.
 • Vă rugăm să rețineți că unele prevederi din acești Termeni se pot aplica numai anumitor categorii de Utilizatori. În special, anumite dispoziții se pot aplica numai consumatorilor sau acelor utilizatori care nu se califică drept consumatori. Astfel de limitări sunt întotdeauna menționate în mod explicit în cadrul fiecărei clauze afectate. În absența unei astfel de mențiuni, clauzele se aplică tuturor utilizatorilor.

TERMENI DE UTILIZARE

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, condițiile de utilizare detaliate în această secțiune se aplică în general la utilizarea acestui site web.

Condițiile unice sau suplimentare de utilizare sau acces se pot aplica în scenarii specifice și în astfel de cazuri sunt indicate suplimentar în acest document.

Prin utilizarea acestui site web, utilizatorii confirmă că îndeplinesc următoarele cerințe:

 • Nu există restricții pentru utilizatori în ceea ce privește consumatorii sau utilizatorii de afaceri;

Înregistrarea contului

Pentru a utiliza Serviciul, utilizatorii pot înregistra sau crea un cont de utilizator, furnizând toate datele sau informațiile necesare într-un mod complet și veridic.

Utilizatorii pot utiliza, de asemenea, Serviciul fără a se înregistra sau a crea un cont de utilizator, cu toate acestea, acest lucru poate determina disponibilitatea limitată a anumitor caracteristici sau funcții.

Utilizatorii sunt responsabili pentru păstrarea confidențialității și siguranței acreditării de conectare. Din acest motiv, Utilizatorii sunt, de asemenea, obligați să aleagă parole care îndeplinesc cele mai înalte standarde de rezistență permise de acest site web.

Prin înregistrare, Utilizatorii sunt de acord să fie pe deplin responsabili pentru toate activitățile care au loc sub numele lor de utilizator și parola.

Utilizatorii trebuie să informeze imediat și fără echivoc Proprietarul prin detaliile de contact indicate în acest document, dacă consideră că informațiile lor personale, inclusiv, dar fără a se limita la conturi de utilizator, acreditări de acces sau date personale, au fost încălcate, dezvăluite sau furate în mod nejustificat.

Condiții pentru înregistrarea contului

Înregistrarea conturilor de utilizator pe acest site web este supusă condițiilor prezentate mai jos. Prin înregistrare, Utilizatorii sunt de acord să îndeplinească astfel de condiții.

 • Conturile înregistrate de roboți sau orice alte metode automate nu sunt permise.
 • Dacă nu se specifică altfel, fiecare utilizator trebuie să înregistreze un singur cont.
 • Dacă nu este permis în mod explicit, un cont de utilizator nu poate fi distribuit cu alte persoane.

Închiderea contului

Utilizatorii își pot închide contul și pot opri utilizarea Serviciului în orice moment, procedând în felul următor:

 • Contactând direct Proprietarul la detaliile de contact furnizate în acest document.

Suspendarea și ștergerea contului

Proprietarul își rezervă dreptul, la discreția sa, de a suspenda sau șterge în orice moment și fără notificare, conturile de utilizator pe care le consideră inadecvate, jignitoare sau care încalcă acești Termeni.

Suspendarea sau ștergerea conturilor de utilizator nu va da dreptul Utilizatorilor la nici o cerere de despăgubire, daune sau rambursare.

Suspendarea sau ștergerea conturilor din cauze imputabile utilizatorului nu îl scutește de plata oricăror taxe sau prețuri aplicabile.

Conținutul de pe acest site web

Cu excepția cazului în care se specifică altfel sau se recunoaște în mod clar, tot conținutul disponibil pe acest site web este deținut sau furnizat de proprietar sau de licențiatorii acestuia.

Proprietarul depune toate eforturile pentru a se asigura că conținutul furnizat pe acest site web nu încalcă nicio dispoziție legală aplicabilă sau drepturile terților. Cu toate acestea, este posibil să nu fie întotdeauna posibil să se obțină un astfel de rezultat.

În astfel de cazuri, fără a aduce atingere prerogativelor legale ale Utilizatorilor de a-și exercita drepturile, Utilizatorii sunt rugați să raporteze, de preferință, reclamațiile aferente folosind datele de contact furnizate în acest document.

Drepturi privind conținutul de pe acest site web – Toate drepturile rezervate

Proprietarul deține și își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală pentru un astfel de conținut.

Prin urmare, utilizatorii nu pot utiliza astfel de conținut în niciun fel care nu este necesar sau implicit în utilizarea corectă a Serviciului.

În special, dar fără limitare, utilizatorii nu pot copia, descărca, distribui (dincolo de limitele stabilite mai jos), modifica, traduce, transforma, publica, transmite, vinde, sublicenția, edita, transfera / atribui terților sau crea opere derivate din conținutul disponibil pe acest site web și nici nu permiteți unei terțe părți să facă acest lucru prin intermediul Utilizatorului sau al dispozitivului său, chiar și fără știrea Utilizatorului.

În cazul în care se menționează în mod explicit pe acest site web, utilizatorul poate descărca, copia și / sau partaja un anumit conținut disponibil prin intermediul acestui site web pentru utilizarea sa personală și necomercială și cu condiția ca atribuțiile drepturilor de autor și toate celelalte atribuții solicitate de proprietar să fie implementate corect. .

Orice limitare legală aplicabilă sau excepție de la drepturile de autor nu va fi afectată.

Conținut furnizat de utilizatori

Proprietarul permite utilizatorilor să încarce, să partajeze sau să furnizeze propriul conținut pe acest site web.

Prin furnizarea de conținut către acest site web, utilizatorii confirmă că li se permite în mod legal să facă acest lucru și că nu încalcă nici o dispoziție legală și / sau drepturi ale terților.

Informații suplimentare privind conținutul acceptabil pot fi găsite în secțiunea acestor Termeni care detaliază utilizările acceptabile.

Drepturi privind conținutul furnizat de Utilizatori

Utilizatorii recunosc și acceptă că prin furnizarea propriului conținut pe acest site web acordă proprietarului o licență neexclusivă, plătită integral și fără drepturi de autor pentru a prelucra un astfel de conținut exclusiv pentru funcționarea și întreținerea acestui site web, conform contractului.

În măsura permisă de legislația aplicabilă, utilizatorii renunță la orice drepturi morale în legătură cu conținutul pe care îl furnizează acestui site web.

Utilizatorii recunosc, acceptă și confirmă că tot conținutul pe care îl furnizează prin intermediul acestui site web este furnizat sub rezerva acelorași condiții generale stabilite pentru conținutul de pe acest site web.

Răspunderea pentru conținutul furnizat

Utilizatorii sunt singuri responsabili pentru orice conținut pe care îl încarcă, postează, partajează sau furnizează prin intermediul acestui site web. Utilizatorii recunosc și acceptă că Proprietarul nu filtrează și nu moderează un astfel de conținut.

Cu toate acestea, Proprietarul își rezervă dreptul de a elimina, șterge, bloca sau rectifica astfel de conținut la propria sa discreție și, fără o notificare prealabilă, să refuze utilizatorului care a încărcat accesul la acest site:

 • dacă se primește vreo reclamație bazată pe un astfel de conținut;
 • dacă se primește o notificare privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • la ordinul unei autorități publice; sau
 • în cazul în care Proprietarul este informat că conținutul, deși este accesibil prin intermediul acestui site web, poate reprezenta un risc pentru Utilizatori, terți și / sau disponibilitatea Serviciului.

Eliminarea, ștergerea, blocarea sau rectificarea conținutului nu va da dreptul Utilizatorilor care au furnizat un astfel de conținut sau care sunt răspunzători pentru acesta, la orice cerere de despăgubire, daune sau rambursare.
Utilizatorii sunt de acord să mențină proprietarul inofensiv pentru și împotriva oricărei revendicări afirmate și / sau daune suferite din cauza conținutului pe care l-au furnizat sau furnizat prin intermediul acestui site web.

Acces la resurse externe

Prin intermediul acestui site, utilizatorii pot avea acces la resursele externe furnizate de terți. Utilizatorii recunosc și acceptă că Proprietarul nu are control asupra acestor resurse și, prin urmare, nu este responsabil pentru conținutul și disponibilitatea lor.

Condițiile aplicabile oricăror resurse furnizate de terți, inclusiv cele aplicabile oricărei eventuale acordări de drepturi asupra conținutului, rezultă din termenii și condițiile fiecărui astfel de terț sau, în absența acestora, din legislația legală aplicabilă.

Utilizare acceptabilă

Acest site web și Serviciul pot fi utilizate numai în limita a ceea ce sunt prevăzute, în conformitate cu acești termeni și legislația aplicabilă.

Utilizatorii sunt singuri responsabili de asigurarea faptului că utilizarea lor a acestui site web și / sau a Serviciului nu încalcă nicio lege aplicabilă, reglementări sau drepturi ale terților.

Prin urmare, Proprietarul își rezervă dreptul de a lua orice măsură adecvată pentru a-și proteja interesele legitime, inclusiv prin refuzarea accesului utilizatorilor la acest site web sau la serviciu, rezilierea contractelor, raportarea oricărei abateri efectuate prin intermediul acestui site web sau a serviciului către autoritățile competente – precum cele judiciare sau autorități administrative – ori de câte ori utilizatorii se angajează sau sunt suspectați că se angajează în oricare dintre următoarele activități:

 • încalcă legile, reglementările și / sau acești Termeni;
 • încălca orice drepturi ale terților;
 • afectează considerabil interesele legitime ale Proprietarului;
 • jignește proprietarul sau orice terță parte.

„Spune unui prieten”

Acest site web oferă utilizatorilor posibilitatea de a primi avantaje dacă, ca urmare a recomandării lor, orice utilizator nou achiziționează un produs oferit pe acest site web.
Pentru a explora toate detaliile și condițiile aplicabile, Utilizatorii pot consulta termenii și condițiile dedicate din secțiunea respectivă a acestui site web.

Proprietarul își rezervă dreptul de a încheia oferta în orice moment, la propria discreție.

Licență software

Software-ul încorporat sau legat de acest site web este furnizat sub o licență rezervată cu anumite drepturi.

Aceasta înseamnă că Utilizatorilor li se acordă drepturi extinse, inclusiv, dar nu limitat la drepturile de utilizare, executare, copiere sau distribuire a software-ului, în măsura determinată de o astfel de licență.

Condițiile unei astfel de licențe vor prevala întotdeauna în cazul prevederilor conflictuale, divergente sau incoerente ale acestor Termeni.

În special, acest site web și / sau software-ul aferent acestuia sunt furnizate sub o licență GNU GPLv3, permițând utilizatorilor să acceseze și să utilizeze codul sursă al software-ului.

Termeni de utilizare API

Utilizatorii își pot accesa datele referitoare la acest site web prin intermediul aplicației Interfață program (API). Orice utilizare a API-ului, inclusiv utilizarea API-ului printr-un produs / serviciu terță parte care accesează acest site web, este obligată de acești Termeni și, în plus, de următorii termeni specifici:

 • Utilizatorul înțelege în mod expres și este de acord că Proprietarul nu poartă nicio responsabilitate și nu va fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune sau pierderi rezultate din utilizarea de către Utilizator a API-ului sau utilizarea de către aceștia a unor produse / servicii terțe care accesează date prin intermediul API-ului.

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE VÂNZARE

Produse plătite

Unele dintre Produsele furnizate pe acest site web, ca parte a Serviciului, sunt furnizate pe bază de plată.

Taxele, durata și condițiile aplicabile achiziționării unor astfel de produse sunt descrise mai jos și în secțiunile dedicate ale acestui site web.

Descriere produs

Prețurile, descrierile sau disponibilitatea Produselor sunt prezentate în secțiunile respective ale acestui site web și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

În timp ce Produsele de pe acest site web sunt prezentate cu cea mai mare precizie posibilă din punct de vedere tehnic, reprezentarea pe acest site prin orice mijloace (inclusiv, după caz, material grafic, imagini, culori, sunete) este doar pentru referință și nu implică nicio garanție cu privire la caracteristicile Produsului achiziționat.

Caracteristicile Produsului ales vor fi prezentate în timpul procesului de cumpărare.

Procesul de cumpărare

Orice pași necesari de la alegerea produsului până la trimiterea comenzii, fac parte din procesul de cumpărare.
Procesul de cumpărare include acești pași:

 • Utilizatorii trebuie să indice Produsul dorit selectându-l, incluzând, acolo unde este posibil, cantitatea și caracteristicile specifice, pentru ca acesta să apară în selecția de achiziție.
 • Utilizatorii își pot examina selecția de achiziții, pot modifica, elimina sau adăuga articole.
 • Utilizatorilor li se va cere să precizeze adresa de facturare, datele de contact și metoda de plată la alegere.
 • În timpul procesului de cumpărare, Utilizatorii pot, în orice moment, să modifice, să corecteze sau să modifice informațiile furnizate sau să întrerupă în totalitate procesul de cumpărare fără nicio consecință.
 • După furnizarea tuturor informațiilor solicitate, Utilizatorii trebuie să revizuiască cu atenție comanda și, ulterior, pot trece la plata.

Pentru a trimite comanda, Utilizatorii trebuie să accepte acești Termeni și să utilizeze butonul sau mecanismul respectiv de pe acest site web, angajându-se prin prezenta să plătească prețul convenit.

Trimiterea comenzii

Când Utilizatorul trimite o comandă, se aplică următoarele:

 • Trimiterea unei comenzi determină încheierea contractului și, prin urmare, creează pentru Utilizator obligația de a plăti prețul, taxele și eventualele taxe și cheltuieli suplimentare, așa cum se specifică pe pagina comenzii.
 • În cazul în care Produsul achiziționat necesită un aport activ de la Utilizator, cum ar fi furnizarea de informații sau date personale, specificații sau dorințe speciale, trimiterea comenzii creează o obligație pentru Utilizator de a coopera în consecință.
 • La trimiterea comenzii, utilizatorii vor primi o chitanță care confirmă faptul că comanda a fost primită.

Toate notificările legate de procesul de achiziție descris vor fi trimise la adresa de e-mail furnizată de Utilizator în acest scop.

Prețuri

Utilizatorii sunt informați în timpul procesului de cumpărare și înainte de trimiterea comenzii, despre orice taxe, impozite și costuri (inclusiv, dacă este cazul, costurile de livrare) că vor fi taxate.

 • Prețurile de pe acest site web sunt afișate:
 • Preturile produselor externe nu sunt afisate, ele pot fi aflate doar de pe site-urile externe

fie exclusiv, fie incluzând orice taxe, impozite și costuri aplicabile, în funcție de secțiunea pe care o parcurge Utilizatorul.

Oferte și reduceri

Proprietarul poate oferi reduceri sau poate oferi oferte speciale pentru achiziționarea de produse. Orice astfel de ofertă sau reducere va fi întotdeauna supusă criteriilor de eligibilitate și termenilor și condițiilor stabilite în secțiunea corespunzătoare a acestui site web.

 • Ofertele și reducerile sunt acordate întotdeauna la latitudinea proprietarului.
 • Ofertele sau reducerile repetate sau recurente nu creează nicio revendicare / titlu sau drept pe care utilizatorii îl pot aplica în viitor.

În funcție de caz, reducerile sau ofertele vor fi valabile doar pentru o perioadă limitată sau până la epuizarea stocurilor. Dacă o ofertă sau o reducere este limitată de timp, indicațiile de timp se referă la fusul orar al Proprietarului, așa cum este indicat în detaliile de locație ale Proprietarului în acest document, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Modalități de plată

Informațiile legate de metodele de plată acceptate sunt puse la dispoziție în timpul procesului de cumpărare.

Unele metode de plată pot fi disponibile numai în condiții sau taxe suplimentare. În astfel de cazuri, informațiile conexe pot fi găsite în secțiunea dedicată a acestui site web.

Toate plățile sunt procesate independent prin servicii terțe. Prin urmare, acest site web nu colectează nicio informație de plată – cum ar fi detaliile cardului de credit – ci primește o notificare numai după ce plata a fost finalizată cu succes.

În cazul în care plata prin metodele disponibile eșuează sau este refuzată de către furnizorul de servicii de plată, Proprietarul nu va avea nicio obligație de a îndeplini comanda de cumpărare. Eventualele costuri sau taxe rezultate din plata nereușită sau refuzată vor fi suportate de Utilizator.

Păstrarea dreptului de proprietate asupra produsului

Până când Proprietarul nu primește plata prețului total de achiziție, orice Produse comandate nu vor deveni proprietatea Utilizatorului.

Păstrarea drepturilor de utilizare

Utilizatorii nu dobândesc niciun drept de utilizare a Produsului achiziționat până când prețul total de achiziție nu este primit de către Proprietar.

Drept contractual de anulare

Proprietarul acordă utilizatorilor dreptul contractual de a anula achiziția în termenii și condițiile descrise în secțiunea relevantă a acestui site web în termen de 30 de zile de la încheierea contractului.

Livrare
Livrarea de conținut digital

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, conținutul digital achiziționat pe acest site web este livrat prin descărcare pe dispozitivul (dispozitivele) ales de utilizatori.

Utilizatorii recunosc și acceptă că, pentru a descărca și / sau utiliza Produsul, dispozitivul (dispozitivele) și software-ul respectiv (inclusiv sistemele de operare) trebuie să fie legale, utilizate în mod obișnuit, actualizate și în concordanță cu piața actuală. standarde.

Utilizatorii recunosc și acceptă că posibilitatea de a descărca Produsul achiziționat poate fi limitată în timp și spațiu.

Durata contractului
Abonamente

Abonamentele permit utilizatorilor să primească un produs în mod continuu sau regulat pe o perioadă determinată de timp.

Abonamentele plătite încep în ziua primirii plății de către Proprietar.

Pentru a menține abonamentele, utilizatorii trebuie să plătească taxa recurentă necesară în timp util. Nerespectarea acestui lucru poate cauza întreruperi ale serviciului.

Abonamente pe termen fix

Abonamentele cu termen fix plătite încep în ziua în care plata este primită de către Proprietar și durează pentru perioada de abonament aleasă de Utilizator sau specificată în alt mod în timpul procesului de cumpărare.

După expirarea perioadei de abonament, Produsul nu va mai fi accesibil, cu excepția cazului în care Utilizatorul reînnoiește abonamentul plătind taxa corespunzătoare.

Abonamentele pe termen determinat nu pot fi reziliate prematur și se vor epuiza la expirarea termenului de abonament.

Reînnoire automată

Abonamentele sunt reînnoite automat prin metoda de plată pe care Utilizatorul a ales-o în timpul achiziției, cu excepția cazului în care Utilizatorul anulează abonamentul în termenele de reziliere specificate în secțiunea relevantă a acestor Termeni și / sau pe acest site web.

Abonamentul reînnoit va dura o perioadă egală cu termenul inițial.

Utilizatorul va primi un memento despre reînnoirea viitoare cu un avans rezonabil, prezentând procedura care trebuie urmată pentru a anula reînnoirea automată.

Rezilierea

Abonamentele recurente pot fi încheiate în orice moment prin trimiterea unei notificări de reziliere clare și neechivoce către Proprietar folosind datele de contact furnizate în acest document sau – dacă este cazul – prin utilizarea comenzilor corespunzătoare din acest site web.

Inștiințare de reziliere

În cazul în care Proprietarul primește notificarea de reziliere înainte de reînnoirea abonamentului, rezilierea va intra în vigoare de îndată ce perioada curentă este finalizată.

Drepturile utilizatorului
Dreptul de retragere

Cu excepția cazului în care se aplică excepții, Utilizatorul poate fi eligibil să se retragă din contract în perioada specificată mai jos (în general 14 zile), din orice motiv și fără justificare. Utilizatorii pot afla mai multe despre condițiile de retragere din această secțiune.

Cui i se aplică dreptul de retragere

Cu excepția cazului în care mai jos este menționată vreo excepție aplicabilă, Utilizatorilor care sunt consumatori europeni li se acordă dreptul legal de anulare în conformitate cu normele UE, de a se retrage din contractele încheiate online (contracte la distanță) în perioada specificată aplicabilă cazului lor, din orice motiv și fără justificare.

Utilizatorii care nu se potrivesc acestei calificări nu pot beneficia de drepturile descrise în această secțiune.

Exercitarea dreptului de retragere

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Utilizatorii trebuie să trimită Proprietarului o declarație fără echivoc a intenției lor de a se retrage din contract.

În acest scop, utilizatorii pot utiliza modelul de formular de retragere disponibil din secțiunea „definiții” a acestui document. Cu toate acestea, utilizatorii sunt liberi să își exprime intenția de a se retrage din contract făcând o declarație fără echivoc în orice alt mod adecvat. Pentru a respecta termenul în care își pot exercita acest drept, Utilizatorii trebuie să trimită notificarea de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Când expiră perioada de retragere?

În cazul achiziționării unui conținut digital care nu este furnizat într-un mediu tangibil, perioada de retragere expiră la 14 zile de la data încheierii contractului, cu excepția cazului în care Utilizatorul a renunțat la dreptul de retragere.

Efectele retragerii

Utilizatorii care se retrag corect dintr-un contract vor fi rambursați de către proprietar pentru toate plățile efectuate către proprietar, inclusiv, dacă este cazul, cele care acoperă costurile de livrare.

Cu toate acestea, orice costuri suplimentare care rezultă din alegerea unei anumite metode de livrare, altul decât cel mai scump tip de livrare standard oferit de Proprietar, nu vor fi rambursate.

Această rambursare se va face fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Proprietarul este informat cu privire la decizia Utilizatorului de a se retrage din contract. Cu excepția cazului în care este convenit altfel cu Utilizatorul, rambursările vor fi efectuate utilizând aceleași mijloace de plată utilizate pentru procesarea tranzacției inițiale. În orice caz, Utilizatorul nu va suporta costuri sau taxe ca urmare a unei astfel de rambursări.

Prelungirea perioadei de retragere contractuală

În plus, și fără a aduce atingere dreptului legal de retragere sau oricărui alt drept legal, inclusiv drepturilor de garanție, Proprietarul acordă Utilizatorilor un drept contractual de a se retrage din contract în termen de 30 de zile. Prin urmare, utilizatorii se pot retrage din contract chiar și după expirarea perioadei legale de retragere.

Prelungirea contractuală a perioadei de retragere este supusă acelorași condiții stabilite pentru dreptul legal de retragere, inclusiv cele pentru stabilirea începutului și sfârșitului perioadei de retragere.

Garanții
Garanție de restituire a banilor pentru bunuri

Fără a aduce atingere oricăror drepturi legale aplicabile, Proprietarul acordă Utilizatorilor dreptul de a anula o achiziție de care nu sunt mulțumiți și de a obține o rambursare, în termen de 30 de zile de la data livrării bunurilor achiziționate.

Pentru produsele partenerilor afisate pe acest site consultati termenii fiecarui site sau magazin in parte.

Proprietarul va rambursa prețul Produsului cumpărat utilizând aceeași metodă de plată ca și tranzacția inițială.
Pentru a face uz de acest drept, utilizatorii trebuie să trimită o notificare fără echivoc proprietarului. Deși nu este necesară o motivație, utilizatorii sunt rugați să precizeze motivul pentru care solicită garanția de restituire a banilor.

În aceeași perioadă de timp menționată mai sus, utilizatorii trebuie să returneze bunurile cumpărate proprietarului pe cheltuiala lor, asigurându-se că acestea nu sunt deteriorate, curate și potrivite pentru revânzare. Bunurile trebuie returnate în ambalajul original.

La primirea bunurilor, Proprietarul va verifica dacă sunt îndeplinite toate condițiile aplicabile garanției de rambursare și, în caz afirmativ, va rambursa prețul de achiziție.

Răspundere și despăgubire

Limitare a răspunderii

Nimic din acești Termeni nu exclude, restricționează sau modifică orice garanție, condiție, garanție, drept sau remediu pe care Utilizatorul îl poate avea în temeiul Legii concurenței și a consumatorilor sau a oricărei legislații similare de stat și teritoriu și care nu poate fi exclusă, restricționată sau modificată (drept neexcluzibil). În cea mai mare măsură permisă de lege, răspunderea noastră față de Utilizator, inclusiv răspunderea pentru încălcarea unui drept neexcludibil și răspunderea care nu este exclusă în alt mod în conformitate cu acești Termeni de utilizare, este limitată, la discreția exclusivă a Proprietarului, la re -performanța serviciilor sau plata costului de a furniza din nou serviciile.

Declinarea garanțiilor

Acest site web este furnizat strict pe baza „așa cum este” și „după cum este disponibil”. Utilizarea Serviciului este pe riscul utilizatorilor. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Proprietarul renunță în mod expres la toate condițiile, declarațiile și garanțiile – indiferent dacă este expresă, implicită, legală sau de altă natură, incluzând, dar fără a se limita la, orice garanție implicită de comercializare, adecvare pentru un anumit scop sau nerespectarea drepturilor terților. Niciun sfat sau informație, orală sau scrisă, obținută de către utilizator de la proprietar sau prin intermediul Serviciului nu va crea nicio garanție nespecificată aici.

Fără a limita cele de mai sus, Proprietarul, filialele sale, afiliații, licențiatorii, ofițerii, directorii, agenții, co-branderii, partenerii, furnizorii și angajații nu garantează că conținutul este corect, fiabil sau corect; că Serviciul va îndeplini cerințele Utilizatorilor; că Serviciul va fi disponibil în orice moment sau locație, neîntrerupt sau sigur; că orice defecte sau erori vor fi corectate; sau că Serviciul nu conține viruși sau alte componente dăunătoare. Orice conținut descărcat sau obținut în alt mod prin utilizarea Serviciului este descărcat pe propria răspundere a utilizatorilor și utilizatorii vor fi singurii responsabili pentru orice deteriorare a sistemului computerului sau dispozitivului mobil al utilizatorilor sau pierderea datelor care rezultă din această descărcare sau utilizarea de către Utilizatori a Serviciu.

Proprietarul nu garantează, nu susține, garantează sau își asumă responsabilitatea pentru orice informatie, produs sau serviciu promovat sau oferit de o terță parte prin intermediul Serviciului sau al oricărui site web sau serviciu cu hyperlink, iar Proprietarul nu va fi parte sau monitorizează în niciun fel tranzacție între utilizatori și furnizori terți de produse sau servicii.

Serviciul poate deveni inaccesibil sau poate să nu funcționeze corect cu browserul web al utilizatorilor, dispozitivul mobil și / sau sistemul de operare. Proprietarul nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune percepute sau efective rezultate din conținutul Serviciului, funcționarea sau utilizarea acestui Serviciu.

Unele state și alte jurisdicții nu permit excluderea și limitarea anumitor garanții implicite. Este posibil ca excluderile de mai sus să nu se aplice utilizatorilor. Prezentul acord acordă utilizatorilor drepturi legale specifice, iar utilizatorii pot avea și alte drepturi care variază de la stat la stat. Renunțările și excluderile în temeiul prezentului acord nu se vor aplica în măsura interzisă de legea aplicabilă.

Limitări de răspundere

În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, în niciun caz Proprietarul și filialele acestuia, afiliații, ofițerii, directorii, agenții, co-branderii, partenerii, furnizorii și angajații nu vor fi răspunzători pentru

 • orice daune indirecte, punitive, accidentale, speciale, consecvente sau exemplare, inclusiv daune fără limitare pentru pierderea profitului, a fondului comercial, a utilizării, a datelor sau a altor pierderi necorporale, care rezultă din sau se referă la utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Serviciului ; și
 • orice daune, pierderi sau vătămări rezultate din hacking, manipulare sau alt acces neautorizat sau utilizare a Serviciului sau a contului de utilizator sau a informațiilor conținute în acestea;
 • orice erori, greșeli sau inexactități ale conținutului;
 • vătămări corporale sau daune materiale, de orice natură, rezultate din accesul utilizatorului la sau utilizarea Serviciului;
 • orice acces neautorizat sau utilizare a serverelor securizate ale Proprietarului și / sau a oricărei informații personale stocate în acestea;
 • orice întrerupere sau încetare a transmiterii către sau de la Serviciu;
 • orice erori, viruși, cai troieni sau altele asemenea care pot fi transmise către sau prin intermediul Serviciului;
 • orice erori sau omisiuni în orice conținut sau pentru orice pierdere sau deteriorare suferită ca urmare a utilizării oricărui conținut postat, trimis prin e-mail, transmis sau pus în alt mod la dispoziție prin intermediul Serviciului; și / sau
 • comportamentul defăimător, ofensator sau ilegal al oricărui utilizator sau al unei terțe părți.

În niciun caz Proprietarul și filialele acestuia, afiliații, directorii, agenții, co-branderii, partenerii, furnizorii și angajații nu vor fi răspunzători pentru pretenții, proceduri, răspunderi, obligații, daune, pierderi sau costuri într-o sumă care depășește suma plătită de Utilizator Proprietarului de mai jos în ultimele 12 luni sau perioada de valabilitate a prezentului acord între Proprietar și Utilizator, oricare dintre acestea este mai scurtă.

Această secțiune privind limitarea răspunderii se va aplica în cea mai mare măsură permisă de lege în jurisdicția aplicabilă indiferent dacă pretinsa răspundere se bazează pe contract, delict, neglijență, răspundere strictă sau orice altă bază, chiar dacă compania a fost informată cu privire la posibilitatea unei astfel de deteriora.

Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau consecutive, prin urmare limitările sau excluderile de mai sus s-ar putea să nu se aplice utilizatorului. Termenii conferă utilizatorului drepturi legale specifice, iar Utilizatorul poate avea și alte drepturi care variază de la jurisdicție la jurisdicție. Declinările de responsabilitate, excluderile și limitările de răspundere conform termenilor nu se vor aplica în măsura interzisă de legea aplicabilă.

Despăgubire

Utilizatorul este de acord să apere, să despăgubească și să dețină proprietarul și filialele acestuia, afiliații, ofițerii, directorii, agenții, co-branderii, partenerii, furnizorii și angajații inofensivi din și împotriva oricăror cereri sau cereri, daune, obligații, pierderi, răspunderi , costuri sau datorii și cheltuieli, inclusiv, dar fără a se limita la, taxe și cheltuieli legale, care decurg din:

 • Utilizarea și accesul de către Utilizator al Serviciului, inclusiv orice date sau conținut transmis sau primit de Utilizator;
 • Încălcarea de către Utilizator a acestor termeni, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea de către Utilizator a oricăreia dintre declarațiile și garanțiile prevăzute în acești termeni;
 • Încălcarea de către utilizator a oricăror drepturi terțe, inclusiv, dar fără a se limita la, orice drept de confidențialitate sau drepturi de proprietate intelectuală;
 • Încălcarea de către utilizator a oricărei legi, reguli sau reglementări statutare;
  orice conținut trimis din contul utilizatorului, inclusiv accesul terților cu numele de utilizator unic, parola sau altă măsură de securitate a utilizatorului, dacă este cazul, inclusiv, dar fără a se limita la, informații înșelătoare, false sau inexacte;
 • Comportamentul deliberat al utilizatorului; sau
 • prevederile legale de către Utilizator sau afiliații săi, directori, agenți, co-branderi, parteneri, furnizori și angajați în măsura permisă de legea aplicabilă.

Dispoziții comune

Fără excepție

Nerespectarea de către Proprietar a vreunui drept sau prevedere în conformitate cu acești Termeni nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Nicio renunțare nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă a unui astfel de termen sau a oricărui alt termen.

Întreruperea serviciului

Pentru a asigura cel mai bun nivel de serviciu posibil, Proprietarul își rezervă dreptul de a întrerupe Serviciul pentru întreținere, actualizări ale sistemului sau orice alte modificări, informând Utilizatorii în mod corespunzător.

În limitele legii, Proprietarul poate decide, de asemenea, să suspende sau să înceteze Serviciul în totalitate. În cazul în care Serviciul este reziliat, Proprietarul va coopera cu Utilizatorii pentru a le permite să retragă Date cu caracter personal sau informații în conformitate cu legislația aplicabilă.

În plus, este posibil ca Serviciul să nu fie disponibil din motive din afara controlului rezonabil al Proprietarului, cum ar fi „forța majoră” (de exemplu, acțiuni de muncă, defecțiuni ale infrastructurii sau întreruperi etc.).

Revânzare servicii

Utilizatorii nu pot reproduce, duplica, copia, vinde, revinde sau exploata nicio porțiune a acestui site web și a serviciului său fără permisiunea scrisă prealabilă a proprietarului, acordată fie direct, fie printr-un program legitim de revânzare.

Politica de Confidențialitate

Pentru a afla mai multe despre utilizarea datelor lor personale, utilizatorii pot consulta politica de confidențialitate a acestui site web.

Drepturi pentru proprietate intelectuala

Fără a aduce atingere oricărei dispoziții mai specifice din acești Termeni, orice drepturi de proprietate intelectuală, precum drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor comerciale, drepturile de brevet și drepturile de proiectare legate de acest site web sunt proprietatea exclusivă a Proprietarului sau a licențiatorilor săi și sunt supuse protecției acordate legile aplicabile sau tratatele internaționale referitoare la proprietatea intelectuală.

Toate mărcile comerciale – nominale sau figurative – și toate celelalte mărci, nume comerciale, mărci de servicii, mărci de cuvinte, ilustrații, imagini sau sigle care apar în legătură cu acest site web sunt și rămân proprietatea exclusivă a proprietarului sau a licențiatorilor săi și sunt supuse la protecția acordată de legile aplicabile sau tratatele internaționale legate de proprietatea intelectuală.

Modificări la acești Termeni

Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica sau modifica în alt mod acești Termeni în orice moment. În astfel de cazuri, Proprietarul îl va informa în mod corespunzător pe Utilizator cu privire la aceste modificări.

Astfel de modificări vor afecta relația cu Utilizatorul doar pentru viitor.

Utilizarea continuă a Serviciului va semnifica acceptarea de către Utilizator a Termenilor revizuiți. Dacă Utilizatorii nu doresc să fie legați de modificări, trebuie să înceteze utilizarea Serviciului. Neacceptarea Termenilor revizuiți poate da dreptul oricărei părți să rezilieze Acordul.

Versiunea anterioară aplicabilă va reglementa relația înainte de acceptarea Utilizatorului. Utilizatorul poate obține orice versiune anterioară de la Proprietar.

Dacă este impus de legislația aplicabilă, Proprietarul va specifica data la care vor intra în vigoare Termenii modificați.

Atribuirea contractului

Proprietarul își rezervă dreptul de a transfera, atribui, dispune prin novare sau subcontracta oricare sau toate drepturile sau obligațiile prevăzute de acești Termeni, ținând cont de interesele legitime ale Utilizatorului. Prevederile cu privire la modificările acestor Termeni se vor aplica în mod corespunzător.

Utilizatorii nu își pot atribui sau transfera drepturile sau obligațiile în temeiul acestor Termeni în niciun fel, fără permisiunea scrisă a Proprietarului.

Contacte

Toate comunicările legate de utilizarea acestui site web trebuie trimise folosind informațiile de contact menționate în acest document.

Separabilitate

În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este considerată sau devine invalidă sau inaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, invaliditatea sau imposibilitatea unei astfel de prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții, care vor rămâne în vigoare și efect.

Utilizatori SUA

Orice astfel de prevedere nevalidă sau inaplicabilă va fi interpretată, interpretată și reformată în măsura în care este necesar în mod rezonabil pentru a o face valabilă, aplicabilă și conformă cu intenția sa inițială. Acești Termeni constituie întregul Acord între Utilizatori și Proprietar cu privire la obiectul prezentului contract și înlocuiesc toate celelalte comunicări, inclusiv, dar fără a se limita la toate acordurile anterioare, între părți cu privire la acest subiect. Acești Termeni vor fi aplicați în măsura permisă de lege.

Utilizatori din UE

În cazul în care o prevedere a acestor Termeni este sau este considerată nulă, invalidă sau inaplicabilă, părțile vor face tot posibilul pentru a găsi, într-un mod amiabil, un acord privind dispozițiile valabile și aplicabile, înlocuind astfel părțile nule, invalide sau neexecutabile.

În caz de nerespectare, dispozițiile nule, invalide sau neexecutabile vor fi înlocuite cu dispozițiile legale aplicabile, dacă acest lucru este permis sau menționat de legea aplicabilă.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, nulitatea, invaliditatea sau imposibilitatea de a aplica o anumită dispoziție a acestor Termeni nu vor anula întregul Acord, cu excepția cazului în care dispozițiile divizate sunt esențiale pentru Acord sau de o importanță atât de mare încât părțile nu ar fi încheiat contractul dacă ar fi știut că dispoziția nu ar fi valabilă sau în cazurile în care dispozițiile rămase s-ar traduce într-o greutate inacceptabilă pentru oricare dintre părți.

Legea aplicabilă

Acești Termeni sunt reglementați de legea locului în care își are sediul Proprietarul, după cum este prezentat în secțiunea relevantă a acestui document, fără a ține cont de principiile conflictului de legi.

Excepție pentru consumatorii europeni

Cu toate acestea, indiferent de cele de mai sus, dacă utilizatorul se califică drept consumator european și își are reședința obișnuită într-o țară în care legea prevede un standard mai ridicat de protecție a consumatorului, vor prevala astfel de standarde superioare.

Locul de jurisdicție

Competența exclusivă de a decide cu privire la orice controversă rezultată din sau legată de acești Termeni revine instanțelor din locul în care își are sediul Proprietarul, așa cum se arată în secțiunea relevantă a acestui document.

Excepție pentru consumatorii europeni

Cele de mai sus nu se aplică niciunui utilizator care se califică drept consumatori europeni, nici consumatorilor cu sediul în Elveția, Norvegia sau Islanda.

Soluționare a litigiilor

Soluționarea amiabilă a litigiilor

Utilizatorii pot aduce Proprietarului orice litigii care va încerca să le rezolve pe cale amiabilă.

În timp ce dreptul Utilizatorilor de a întreprinde acțiuni în justiție rămâne întotdeauna neafectat, în cazul oricărei controverse cu privire la utilizarea acestui site web sau a Serviciului, utilizatorii sunt rugați să contacteze proprietarul la datele de contact furnizate în acest document.

Utilizatorul poate trimite reclamația, inclusiv o scurtă descriere și, dacă este cazul, detaliile comenzii, achiziției sau contului aferent, la adresa de e-mail a Proprietarului specificată în acest document.

Proprietarul va procesa reclamația fără întârzieri nejustificate și în termen de 21 de zile de la primirea acesteia.

Soluționarea online a litigiilor pentru consumatori

Comisia Europeană a stabilit o platformă online pentru soluționarea alternativă a litigiilor care facilitează o metodă extrajudiciară pentru soluționarea oricărui litigiu legat și care decurge din contractele de vânzare și servicii online.

Prin urmare, orice consumator european poate utiliza o astfel de platformă pentru soluționarea oricărui litigiu care rezultă din contracte care au fost încheiate online. Platforma este disponibil la următorul link.

Definiții și referințe legale

Acest site web (sau această aplicație)

Proprietatea care permite furnizarea Serviciului.

Acord

Orice relație legală sau contractuală între Proprietar și Utilizator, reglementată de acești Termeni.

Utilizator de afaceri

Orice utilizator care nu se califică drept consumator.

European (sau european)

Se aplică în cazul în care un Utilizator este prezent fizic sau are sediul social în UE, indiferent de naționalitate.

Exemplu de formular de retragere ( a se trimite doar online la [email protected] )

In Atentia

SEO Marketing Solutions SRL, Cameliei 12, Ploiesti, Prahova – 100178, Romania

Prin prezenta informăm că retrag din contractul nostru de vânzare a următoarelor bunuri pentru furnizarea următorului serviciu:

________________ (introduceți o descriere a bunurilor / serviciilor care fac obiectul retragerii respective)

Comandat la: _______________________________(introduceți data)
Primit la: _________________________________ (introduceți data)
Numele consumatorului (consumatorilor): _____________________
Adresa consumatorului (consumatorilor): ______________________
Data: _____________________________________________

(semnează, scaneaza si trimite la [email protected])

Proprietar (sau noi)

Indică persoana (persoanele) fizice sau persoana juridică care furnizează acest site web și / sau serviciul utilizatorilor.

Produs

Un bun sau un serviciu disponibil pentru cumpărare prin intermediul acestui site web, cum ar fi de ex. bunuri fizice, fișiere digitale, software, servicii de rezervare etc.

Vânzarea Produselor poate face parte din Serviciu.

Serviciu

Serviciul furnizat de acest site web, astfel cum este descris în acești termeni și pe acest site web.

Termeni

Toate prevederile aplicabile utilizării acestui site web și / sau a Serviciului, așa cum sunt descrise în acest document, inclusiv orice alte documente sau acorduri conexe și actualizate periodic.

Utilizator (sau dvs.)

Indică orice persoană fizică sau persoană juridică care folosește acest site web.

Consumator

Orice Utilizator care se califică ca persoană fizică care accesează bunuri sau servicii pentru uz personal sau, mai general, acționează în scopuri în afara comerțului, afacerilor, meșteșugurilor sau profesiei lor.

Ultima actualizare: 17 martie 2021