Politica de Confidentialitate NewsMag.ro

Acest site web colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Acest document poate fi tipărit pentru referință utilizând comanda print în setările oricărui browser.

Proprietar și controlor de date

SEO Marketing Solutions SRL, Cameliei 12, Ploiesti, Prahova – 100178, Romania

E-mail de contact al proprietarului: [email protected]

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care acest site web le colectează, singur sau prin terțe părți, se numără: Tracker; Date de utilizare; Nume; numele de familie; Numele companiei; adresa de email; site web; Date comunicate în timpul utilizării serviciului; identificatori de dispozitiv unici pentru publicitate (Google Advertiser ID sau IDFA, de exemplu); poziția geografică; limba; nume de utilizator.

Detalii complete privind fiecare tip de date personale colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat atunci când se utilizează acest site web.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site web sunt obligatorii, iar lipsa furnizării acestor date poate face imposibilă furnizarea serviciilor sale de către acest site web. În cazurile în care acest site Web specifică faptul că unele date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele cu caracter personal care sunt obligatorii sunt bineveniți să contacteze proprietarul.

Orice utilizare a cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către acest site web sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de acest site web are scopul de a furniza Serviciul cerut de Utilizator, în plus față de orice alte scopuri descrise în prezentul document. și în Politica privind cookie-urile, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date personale ale unor terțe părți obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site web și confirmă că au consimțământul terțului de a furniza datele proprietarului.

Modul și locul de prelucrare a datelor

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsurile de securitate corespunzătoare pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor.
Prelucrarea datelor se efectuează utilizând computere și / sau instrumente IT, urmând proceduri și moduri organizaționale strict legate de scopurile indicate. În plus față de proprietar, în unele cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestui site web (administrare, vânzări, marketing, juridică, administrare a sistemului) sau părți externe (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice, furnizorii de servicii de poștă, furnizorii de servicii de găzduire, companiile IT, agențiile de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată oricând de la Proprietar.

Temeiul juridic al prelucrării

Proprietarul poate prelucra datele personale referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 • Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În conformitate cu unele legislații, Proprietarului i se poate permite să proceseze date cu caracter personal până când utilizatorul se opune unei astfel de prelucrări („renunțare”), fără a fi nevoie să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele baze legale. Totuși, acest lucru nu se aplică ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;
 • Furnizarea de date este necesară pentru realizarea unui acord cu utilizatorul și / sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;
 • Prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite de proprietar;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar sau de o terță parte.

În orice caz, Proprietarul va ajuta cu plăcere să clarifice baza legală specifică care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

Locul

Datele sunt prelucrate în locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor utilizatorului către o altă țară decât a lor. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre baza legală a transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, precum ONU, și despre măsurile de securitate luate de către proprietar pentru a-și proteja datele.

Dacă are loc un astfel de transfer, Utilizatorii pot afla mai multe verificând secțiunile relevante din acest document sau pot întreba cu Proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de retenție

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la îndeplinirea integrală a unui astfel de contract.
 • Datele personale colectate în scopul intereselor legitime ale proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar să o facă pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile prelucrării

Datele referitoare la Utilizator sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciul său, să își respecte obligațiile legale, să răspundă cererilor de executare, să-și protejeze drepturile și interesele (sau ale utilizatorilor săi sau ale terților), să detecteze orice activitate rău intenționată sau frauduloasă, precum și următoarele: Gestionarea plăților, Optimizarea și distribuirea traficului, Analytics, Gestionarea etichetelor, Contactarea utilizatorului, Înregistrarea și autentificarea, Gestionarea contactelor și trimiterea mesajelor, Înregistrarea și autentificarea furnizate direct de acest site web, Afișarea conținutului de pe platforme externe, Gestionarea asistenței și solicitări de contact, colectare de informații, caracteristici sociale și infrastructură de găzduire și backend.

Pentru informații specifice despre datele cu caracter personal utilizate pentru fiecare scop, utilizatorul poate consulta secțiunea „Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Analize

Serviciile conținute în această secțiune permit proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

Contactarea utilizatorului

Formular de contact (acest site web)

Prin completarea formularului de contact cu datele sale, utilizatorul autorizează acest site web să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde solicitărilor de informații, cotațiilor sau oricărui alt tip de cerere, așa cum este indicat în antetul formularului.

Date cu caracter personal prelucrate: numele companiei; adresa de email; telefon; numele; site-ul web.

Listă de corespondență sau buletin informativ (acest site web)

Prin înregistrarea pe lista de corespondență sau pentru buletinul informativ, adresa de e-mail a utilizatorului va fi adăugată la lista de contacte a celor care pot primi mesaje de e-mail care conțin informații de natură comercială sau promoțională referitoare la acest site web. Adresa dvs. de e-mail ar putea fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înscrierii pe acest site web sau după efectuarea unei achiziții.

Date personale prelucrate: adresa de email; Nume; numele de familie; Date de utilizare; site-ul web.

Google Feedburner (Google LLC)

Google Feedburner este un serviciu de fluxuri rss si newsletter web automat furnizat de Google LLC („Google”). Google utilizează datele colectate pentru a livra prin flux rss si e-mail datele acestui site web, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și a le partaja cu alte servicii Google.
Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile propriei rețele de publicitate.

Date personale prelucrate: adresa de email.

Locul prelucrării: Statele Unite – Privacy Policy – Link dezabonare in e-mail.

Mailchimp ( The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp este un serviciu de newsletter web automat furnizat de The Rocket Science Group LLC („Mailchimp „). Mailchimp utilizează datele colectate pentru a livra prin e-mail datele acestui site web, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și a le partaja cu alte servicii.
Mailchimp poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile propriei rețele de publicitate.

Date personale prelucrate: adresa de email.

Locul prelucrării: Statele Unite – Privacy Policy – Link dezabonare in e-mail.

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui site web și să interacționați cu acestea. Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date despre traficul web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl utilizează.

Widget video YouTube (Google LLC)

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video furnizat de Google LLC care permite acestui site web să încorporeze conținut de acest fel pe paginile sale.

Date personale prelucrate: Tracker; Date de utilizare.

Locul prelucrării: Statele Unite – Privacy Policy.

Gestionarea plăților

Dacă nu se specifică altfel, acest site web procesează orice plăți prin card de credit, transfer bancar sau alte mijloace prin intermediul furnizorilor externi de servicii de plată. În general și cu excepția cazului în care se prevede altfel, utilizatorii sunt rugați să furnizeze detaliile de plată și informațiile personale direct furnizorilor de servicii de plată. Acest site web nu este implicat în colectarea și prelucrarea acestor informații: în schimb, va primi doar o notificare de către furnizorul de servicii de plată relevant cu privire la faptul dacă plata a fost finalizată cu succes.

Infrastructură de găzduire și backend

Acest tip de serviciu are scopul de a găzdui date și fișiere care permit acest site web să ruleze și să fie distribuit, precum și să ofere o infrastructură gata pregătită pentru a rula caracteristici specifice sau părți ale acestui site web.

Unele servicii dintre cele enumerate mai jos, dacă există, pot funcționa prin servere distribuite geografic, ceea ce face dificilă determinarea locației efective în care sunt stocate datele personale.

Romarg (ROMARG SRL)

Romarg este un serviciu de gazduire oferit de Romarg SRL.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesarii: Romania – Politica de Confidentialitate.

Colectarea informațiilor

Cum gestioneaza datele Newsmag.ro ?

Gestionarea contactelor și trimiterea mesajelor

Acest tip de serviciu face posibilă gestionarea unei baze de date cu contacte de e-mail, contacte telefonice sau orice alte informații de contact pentru a comunica cu utilizatorul.
Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date referitoare la data și ora la care mesajul a fost vizualizat de Utilizator, precum și la momentul în care Utilizatorul a interacționat cu acesta, de exemplu, făcând clic pe linkurile incluse în mesaj.

Gestionarea cererilor de asistență și de contact

Acest tip de serviciu permite acestui site web să gestioneze cererile de asistență și de contact primite prin e-mail sau prin alte mijloace, cum ar fi formularul de contact.
Datele cu caracter personal prelucrate depind de informațiile furnizate de Utilizator în mesaje și de mijloacele utilizate pentru comunicare (de exemplu, adresa de e-mail).

Înregistrare și autentificare

Prin înregistrare sau autentificare, utilizatorii permit acestui site web să le identifice și să le ofere acces la servicii dedicate.
În funcție de ceea ce este descris mai jos, terții pot furniza servicii de înregistrare și autentificare. În acest caz, acest site web va putea accesa unele date, stocate de aceste servicii terțe, în scopuri de înregistrare sau identificare.

Înregistrarea și autentificarea furnizate direct de acest site web

Prin înregistrare sau autentificare, utilizatorii permit acestui site web să le identifice și să le ofere acces la servicii dedicate. Datele personale sunt colectate și stocate numai în scopuri de înregistrare sau identificare. Datele colectate sunt doar cele necesare pentru furnizarea serviciului solicitat de Utilizatori.

Înregistrare directă (acest site web)

Utilizatorul se înregistrează completând formularul de înregistrare și furnizând datele personale direct pe acest site web. Date personale prelucrate: adresa de email; Nume; numele de familie.

Caracteristici sociale

Profil public (acest site web)

Utilizatorii pot avea profiluri publice pe care alți utilizatori le pot afișa. În plus față de datele personale furnizate, acest profil poate conține interacțiunile utilizatorilor cu acest site web.

Date personale prelucrate: prenume; numele de familie; nume de utilizator.

Managementul etichetelor

Acest tip de serviciu îl ajută pe proprietar să gestioneze etichetele sau scripturile necesare pe acest site într-un mod centralizat. Acest lucru are ca rezultat datele utilizatorilor care circulă prin aceste servicii, ceea ce poate duce la păstrarea acestor date.

Optimizarea și distribuția traficului

Acest tip de serviciu permite acestui site să-și distribuie conținutul folosind servere situate în diferite țări și să-și optimizeze performanța.
Ce date personale sunt prelucrate depinde de caracteristicile și de modul în care aceste servicii sunt implementate. Funcția lor este de a filtra comunicațiile între acest site web și browserul utilizatorului.
Având în vedere distribuția pe scară largă a acestui sistem, este dificil să se determine locațiile în care sunt transferate conținutul care poate conține informații personale ale utilizatorului.

Informații suplimentare despre datele personale

Vânzarea de bunuri și servicii online

Datele personale colectate sunt utilizate pentru a furniza utilizatorului servicii sau pentru a vinde bunuri, inclusiv plata și livrarea posibilă.
Datele personale colectate pentru a finaliza plata pot include cardul de credit, contul bancar utilizat pentru transfer sau orice alt mijloc de plată prevăzut. Tipul de date colectate de acest site depinde de sistemul de plată utilizat.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele lor prelucrate de proprietar.

În special, utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

 • Dreptul la retragere în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale.
 • Dreptul la opunere privind prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării Datelor lor în cazul în care prelucrarea se efectuează pe o bază legală diferită de consimțământ. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Dreptul la accesarea datelor. Utilizatorii au dreptul să afle dacă datele sunt prelucrate de către proprietar, să obțină dezvăluiri cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să obțină o copie a datelor în curs de procesare.
 • Dreptul la rectificare. Utilizatorii au dreptul să verifice acuratețea datelor lor și să solicite actualizarea sau corectarea acestora.
 • Dreptul la restrictionare. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să restricționeze prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu își va prelucra datele în alt scop decât să le stocheze.
 • Dreptul la eliminare. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să obțină ștergerea datelor lor de la proprietar.
 • Dreptul la transfer. Utilizatorii au dreptul să își primească datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să le transmită altui operator fără niciun fel de obstacole. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca datele să fie prelucrate prin mijloace automate și că prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care face parte Utilizatorul sau pe obligațiile precontractuale ale acestuia.
 • Dreptul de a se plange. Utilizatorii au dreptul de a prezenta o reclamație în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a obiecta la prelucrare

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercițiul unei autorități oficiale deținute de proprietar sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot obiecta la o astfel de prelucrare oferind un motiv legat de situația lor particulară justifică obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, totuși, în cazul în care datele lor personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune procesării în orice moment, fără a oferi nicio justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

Modul de exercitare a acestor drepturi

Orice solicitare de exercitare a drepturilor utilizatorului poate fi adresată proprietarului prin datele de contact furnizate în acest document. Aceste cereri pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Acest site web folosește Trackers. Pentru a afla mai multe, utilizatorul poate consulta Politica de Cofidentialitate.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune legală

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către proprietar în instanță sau în etapele care conduc la o posibilă acțiune în justiție care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a acestui site web sau a serviciilor conexe.
Utilizatorul declară că este conștient că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

În plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site web poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

Jurnalele și întreținerea sistemului

În scopuri de operare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiuni cu acest site web (jurnalele de sistem) utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt conținute în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate proprietarului în orice moment. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Cum sunt gestionate solicitările „Nu urmăriți”

Acest site web nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.
Pentru a stabili dacă vreunul dintre serviciile terțe pe care le folosește respectă solicitările „Nu urmăriți”, vă rugăm să citiți politicile lor de confidențialitate.

Modificări la această politică de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificându-i utilizatorilor pe această pagină și, eventual, pe acest site web și / sau – în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și legal – trimitând o notificare utilizatorilor prin orice informații de contact proprietarul. Se recomandă insistent să verificați această pagină des, făcând referire la data ultimei modificări enumerate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului utilizatorului, proprietarul va colecta consimțământul nou de la utilizator, acolo unde este necesar.

Date personale (sau date)

Orice informație care direct, indirect sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Informații colectate automat prin intermediul acestui site web (sau servicii terțe utilizate pe acest site web), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care utilizează acest site web, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de Utilizator, diferitele detalii de timp pe vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din Aplicație) și detaliile despre calea urmată în cadrul Aplicației cu referire specială la secvența de paginile vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează acest site web care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

Persoană vizată

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau supervizor de date)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Operator de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

Acest site web (sau această aplicație)

Mijloacele prin care datele personale ale utilizatorului sunt colectate și prelucrate.

Serviciu

Serviciul furnizat de acest site web, așa cum este descris în termenii relativi (dacă este disponibil) și pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, toate referințele făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.

Cookie

Cookie-urile sunt Trackers constând din seturi mici de date stocate în browserul Utilizatorului.

Tracker

Tracker indică orice tehnologie – de exemplu cookie-uri, identificatori unici, balize web, scripturi încorporate, etichete electronice și amprente digitale – care permite urmărirea utilizatorilor, de exemplu prin accesarea sau stocarea informațiilor pe dispozitivul utilizatorului.

Informații legale

Această declarație de confidențialitate a fost pregătită pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la acest site web, dacă nu este specificat altfel în acest document.

Ultima actualizare: 17 martie 2021

Romarg găzduiește acest conținut și colectează doar datele personale strict necesare pentru furnizarea acestuia.