Politica privind cookie-urile pentru NewsMag.ro

Acest document informează Utilizatorii cu privire la tehnologiile care ajută acest site web să atingă scopurile descrise mai jos. Astfel de tehnologii permit Proprietarului să acceseze și să stocheze informații (de exemplu prin utilizarea unui cookie) sau să utilizeze resurse (de exemplu prin rularea unui script) pe dispozitivul unui utilizator în timp ce interacționează cu acest site web.

Pentru simplitate, toate aceste tehnologii sunt definite ca „Urmăritori” în acest document – cu excepția cazului în care există un motiv de diferențiere.

De exemplu, în timp ce modulele cookie pot fi utilizate atât pe browserele web, cât și pe cele mobile, ar fi inexact să vorbim despre module cookie în contextul aplicațiilor mobile, deoarece acestea sunt un tracker bazat pe browser. Din acest motiv, în cadrul acestui document, termenul Cookies este utilizat numai acolo unde este menit în mod specific să indice acel tip particular de Tracker.

Unele dintre scopurile pentru care sunt utilizate Trackers pot necesita, de asemenea, consimțământul Utilizatorului. Ori de câte ori este dat consimțământul, acesta poate fi retras în mod liber în orice moment, urmând instrucțiunile furnizate în acest document.

Acest site web folosește urmăritori gestionați direct de proprietar (așa-numiții urmăritori „primari”) și urmăritori care permit serviciile furnizate de o terță parte (așa-numiții urmăritori „terță parte”). Cu excepția cazului în care se specifică altfel în acest document, furnizorii terți pot accesa urmăritorii gestionați de aceștia.

Perioada de valabilitate și expirare a cookie-urilor și a altor trackere similare poate varia în funcție de durata de viață stabilită de proprietar sau de furnizorul relevant. Unele dintre ele expiră la terminarea sesiunii de navigare a utilizatorului.

În plus față de ceea ce este specificat în descrierile din fiecare categorie de mai jos, utilizatorii pot găsi informații mai precise și actualizate cu privire la specificațiile pe durata vieții, precum și orice alte informații relevante – cum ar fi prezența altor trackere – în politicile de confidențialitate legate de furnizori terți sau contactând proprietarul.

Activități strict necesare pentru funcționarea acestui site web și livrarea Serviciului

Acest site web folosește așa-numitele cookie-uri „tehnice” și alte urmăritoare similare pentru a desfășura activități strict necesare pentru funcționarea sau livrarea Serviciului.

Urmăritori terți

Optimizarea și distribuția traficului

Acest tip de serviciu permite acestui site să-și distribuie conținutul folosind servere situate în diferite țări și să-și optimizeze performanța.

Ce date personale sunt prelucrate depinde de caracteristicile și de modul în care aceste servicii sunt implementate. Funcția lor este de a filtra comunicațiile între acest site web și browserul utilizatorului.
Având în vedere distribuția pe scară largă a acestui sistem, este dificil să se determine locațiile în care sunt transferate conținutul care poate conține informații personale ale utilizatorului.

Alte activități care implică utilizarea Trackers

Îmbunătățirea experienței

Acest site web NU folosește Trackers pentru a oferi o experiență de utilizator personalizată prin îmbunătățirea calității opțiunilor de gestionare a preferințelor și prin activarea interacțiunii cu rețelele și platformele externe.

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui site web și să interacționați cu acestea.

Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date despre traficul web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl utilizează.

Widget video YouTube (Google LLC)

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video furnizat de Google LLC care permite acestui site web să încorporeze conținut de acest fel pe paginile sale.

Date personale prelucrate: date de urmărire și utilizare.

Locul prelucrării: Statele Unite  – Privacy Policy.

Măsurare

Acest site web NU folosește Trackers pentru a măsura traficul și a analiza comportamentul utilizatorului cu scopul de a îmbunătăți serviciul.

Analize

Serviciile conținute în această secțiune permit proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

Direcționare și publicitate

Acest site web NU folosește Trackers pentru a furniza conținut de marketing personalizat pe baza comportamentului utilizatorului și pentru a opera, difuza și urmări anunțuri.

Gestionarea contactelor și trimiterea mesajelor

Acest tip de serviciu face posibilă gestionarea unei baze de date cu contacte de e-mail, contacte telefonice sau orice alte informații de contact pentru a comunica cu utilizatorul.
Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date referitoare la data și ora la care mesajul a fost vizualizat de Utilizator, precum și la momentul în care Utilizatorul a interacționat cu acesta, de exemplu, făcând clic pe linkurile incluse în mesaj.

Cum să gestionați preferințele și să furnizați sau să retrageți consimțământul

Există diferite modalități de a gestiona preferințele legate de Tracker și de a furniza și retrage consimțământul, acolo unde este relevant:

Utilizatorii pot gestiona preferințele legate de Trackers direct din propriile setări ale dispozitivului, de exemplu, împiedicând utilizarea sau stocarea Trackerelor.

În plus, ori de câte ori utilizarea Trackerilor se bazează pe consimțământ, utilizatorii pot furniza sau retrage un astfel de consimțământ stabilindu-și preferințele în cadrul notificării privind cookie-urile sau actualizând aceste preferințe în mod corespunzător prin intermediul widgetului de consimțământ-preferințe relevant, dacă este disponibil.

De asemenea, este posibil, prin intermediul funcțiilor relevante ale browserului sau dispozitivului, să ștergeți Tracker-urile stocate anterior, inclusiv cele utilizate pentru a-și aminti consimțământul inițial al Utilizatorului.

Alte trackere din memoria locală a browserului pot fi șterse prin ștergerea istoricului de navigare.

În ceea ce privește urmăritorii terți, utilizatorii își pot gestiona preferințele și își pot retrage consimțământul prin intermediul linkului de renunțare aferent (acolo unde este furnizat), utilizând mijloacele indicate în politica de confidențialitate a terțului sau contactând terțul.

Localizarea setărilor Tracker

Utilizatorii pot găsi, de exemplu, informații despre cum să gestioneze cookie-urile în cele mai utilizate browsere la următoarele adrese:

Utilizatorii pot gestiona, de asemenea, anumite categorii de trackere utilizate pe aplicațiile mobile, renunțând la setările relevante ale dispozitivului, cum ar fi setările de publicitate ale dispozitivelor pentru dispozitive mobile sau setările de urmărire în general (Utilizatorii pot deschide setările dispozitivului, pot vizualiza și căuta setările relevante ).

Excluderi specifice industriei publicitare

Fără a aduce atingere celor de mai sus, Utilizatorii pot urma instrucțiunile furnizate de YourOnlineChoices (UE), Network Advertising Initiative (SUA) și Digital Advertising Alliance (SUA), DAAC (Canada), DDAI (Japonia) sau alte servicii similare. Astfel de inițiative permit utilizatorilor să își selecteze preferințele de urmărire pentru majoritatea instrumentelor de publicitate. Proprietarul recomandă astfel Utilizatorilor să utilizeze aceste resurse în plus față de informațiile furnizate în acest document.

Digital Advertising Alliance oferă o aplicație numită AppChoices care ajută utilizatorii să controleze publicitatea bazată pe interese pe aplicațiile mobile.

Proprietar și controlor de date

SEO Marketing Solutions SRL, Cameliei 12, Ploiesti, Prahova – 100178, Romania

E-mail de contact al proprietarului: [email protected]

Întrucât utilizarea urmăritorilor terți prin intermediul acestui site web nu poate fi controlată în totalitate de către proprietar, orice referințe specifice la urmăritori terți trebuie considerate orientative. Pentru a obține informații complete, Utilizatorii sunt rugați să consulte politicile de confidențialitate ale serviciilor terțe respective enumerate în acest document.

Având în vedere complexitatea obiectivă a tehnologiilor de urmărire, utilizatorii sunt încurajați să contacteze proprietarul dacă doresc să primească informații suplimentare cu privire la utilizarea acestor tehnologii de către acest site web.

Definiții și referințe legale

Date personale (sau date)

Orice informație care direct, indirect sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Informații colectate automat prin intermediul acestui site web (sau servicii terțe utilizate pe acest site web), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care utilizează acest site web, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de Utilizator, diferitele detalii de timp pe vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din Aplicație) și detaliile despre calea urmată în cadrul Aplicației cu referire specială la secvența de paginile vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează acest site web care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

Persoană vizată

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau supervizor de date)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Operator de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

Acest site web (sau această aplicație)

Mijloacele prin care datele personale ale utilizatorului sunt colectate și prelucrate.

Serviciu

Serviciul furnizat de acest site web, așa cum este descris în termenii relativi (dacă este disponibil) și pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, toate referințele făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.

Cookie

Cookie-urile sunt Trackers constând din seturi mici de date stocate în browserul Utilizatorului.

Urmăritor

Tracker indică orice tehnologie – de exemplu cookie-uri, identificatori unici, semnalizatoare web, scripturi încorporate, etichete electronice și amprente digitale – care permite urmărirea utilizatorilor, de exemplu prin accesarea sau stocarea informațiilor pe dispozitivul utilizatorului.


Informații legale

Această declarație de confidențialitate a fost pregătită pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această Politica privind cookie-urile pentru NewsMag.ro se referă exclusiv la acest site web, dacă nu este specificat altfel în acest document.